Εξοπλισμός ξενοδοχείων & είδη μαζικής εστίασης

ολοκληρώστε την παραγγελία σας ηλεκτρονικά και κερδίστε έκπτωση 2% στην αξία της παραγγελίας
Η εταιρία μας θα παραμείνει κλειστή την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (28 Μαίου)
Ξενοδοχειακά
Buffet - Catering
Μηχανήματα
Κήπος, Θέρμανση
Σκεύη, Εξοπλισμοί
Κουζίνα, Bar, Cafe
Επιτραπέζια Είδη ΣερβίρισμαΜίας Χρήσης
Αναλώσιμα
Καθαριότητα
Μπάνιο
Λευκά Είδη
Πετσέτες
Για αγορές πάνω από 200€ +ΦΠΑ
(που θα ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά στο Ready.gr)
έκπτωση 7% στα μετρητά
6 άτοκες δόσεις σε αγορές πάνω από 100€

12 άτοκες δόσεις σε αγορές πάνω από 200€
Για αγορές πάνω από 60€ η παράδοση στην Αθήνα ή έως το πρακτορείο μεταφορών (στην Αθήνα) είναι δωρεάν
GEL-250
Καύσιμη ύλη blue gel για μπαίν μαρί (ρεσώ) διάρκειας περισσότερο από 2.5 ώρες
Μεθανόλη 200 gr +- 5%
Διάρκεια μεγαλύτερη από 2,5 ώρες.


----
Στην σελίδα του προϊόντος θα βρείτε φωτογραφία της ετικέτας με τα εικονοδιαγράμματα κινδύνου και τις σχετικές προειδοποιήσεις προφύλαξης / κινδύνου.


Προφυλάξεις, Κίνδυνοι και Συστατικά όπως αναφέρονται στην ετικέτα του προϊόντος:
Κίνδυνος:
R11 Πολύ εύφλεκτο
R23/24/25 Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το
δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως
R39/23/24/25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή
με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως
S7 Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο
S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που
έχουν μολυνθεί
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας
S38 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή
S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)
S60 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα
Περιέχει μεθανόλη
Εύφλεκτο στερεό. Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. Τοξικό σε επαφή με το δέρμα. Ροξικό σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί βλάβες στα όργανα. Διαβάστε την ετικέτα πριν από την χρήση. Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων (+30 2107793777) ή ένα γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μακριά από παιδιά. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Μόνο για επαγγελματική χρήση
[ Κωδικός SKU 9146 ]